Welkom op de website van schapenstamboek TES

Het schapenstamboek T.E.S. (Texelaar Elite Schapen) heet u namens het bestuur van harte welkom op onze website. Het T.E.S. is 24 mei 2003 opgericht door een enthousiaste groep van 7 Texelaarfokkers. Inmiddels is de vereniging uitgegroeid tot ongeveer 85 leden.

De vereniging heeft zich tot doel gesteld de raszuiverheid van de Texelaar te bewaken en de voor de Texelaar zo kenmerkende rasuitstraling en bespiering te behouden. De functionaliteit alsmede de constitutie zijn hierbij van wezenlijk belang doch zullen nimmer opportuun worden aan de rasuitstraling. Inkruising van de huidige Texelaar met andere nauw verwante rassen is ongewenst.

Het streven is om gezamenlijk te bouwen aan een gezellige “club”. Een club waarin iedereen met liefde voor de Texelaar zich thuis voelt. Met een fokdoel als rode draad maar waar nog voldoende ruimte is voor persoonlijke voorkeur.

De fokkerij wordt middels een deugdelijk automatiseringsprogramma ondersteund. Stallijsten, deklijsten, geboorteberichten, sterooilijsten alsmede rammenlijsten vormen hiervan een wezenlijk onderdeel. Momenteel is dataverkeer tussen de PC van het TES-lid en de centrale TES-computer mogelijk via het online programma TESonline.

In de maand juli zal de Belgische keuring worden gehouden. Terwijl de Nederlandse centrale keuring jaarlijks in september plaats vindt. Deze dagen zijn uitermate geschikt om collega-fokkers kennis te laten nemen van de gekozen fokrichting.

Wij, het bestuur, zijn op zoek naar enthousiaste Texelaar fokkers die zich in het bovenstaande kunnen vinden en die de rastypische Texelaar een warm hart toedragen. Wellicht dat het T.E.S. ook voor u van betekenis kan zijn. Voor meer informatie of om u aan te melden als lid kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden.

Ricardo Wervenbos
Voorzitter